Reguler :

 1. Kelompok Bermain, usia 3-4 tahun

·         Jam Sekolah           :  10.30 - 13.00 WIB

·         Seminggu 5x           :  Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat

  2. Taman Kanak-kanak A (TK A), usia 4-5 tahun

·         Jam Sekolah          :  07:45 - 10:45 WIB

·         Seminggu 5x          :  Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat

 3. Taman Kanak-kanak B (TK B), usia 5-6 tahun

·         Jam Sekolah          :  07:30  - 11:00 WIB

·         Seminggu 5x          :  Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat

 4. Sekolah Dasar 

·         Jam Sekolah          :  07:15 - 13:30 WIB

·         Seminggu 5x          :  Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat